Vragen aan sales? 033 450 50 75

Onlangs werd in Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor een enorme diefstal in een distributiecentrum op Schiphol. Hier was voor 3 miljoen Euro aan elektronica buit gemaakt. De daders namen anderhalf uur de tijd om twee vrachtwagens vol te laden. Omdat ze kennelijk erg makkelijk hun weg wisten te vinden, vermoedt de marechaussee een ‘inside job’.

Dit incident staat niet op zichzelf. Een derde van alle organisaties heeft te maken met interne criminaliteit. Oftewel diefstal, fraude, het doorspelen van gevoelige informatie of corruptie.

In de logistieke sector heeft zelfs 50% van de bedrijven regelmatig te maken met interne criminaliteit. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om diefstal van goederen uit een distributiecentrum of magazijn. In deze blog geven wij u 10 tips om diefstal uit uw distributiecentrum of magazijn te voorkomen.

Tips om diefstal in uw distributiecentrum of magazijn te voorkomen

1.      Geef medewerkers toegang op basis van hun werkrooster

Zorg ervoor dat medewerkers alleen toegang hebben tot uw gebouwen en terreinen als ze daadwerkelijk moeten werken. Door werkroosters te koppelen aan de toegangscontrole kun je medewerkers specifiek toegang geven tot hun werkplek. En dat alleen op het moment dat ze er moeten zijn. 

2.      Hanteer strenge selectiecriteria voor nieuwe medewerkers

Het is belangrijk om bij het begin te beginnen. Zorg ervoor dat u weet wie u aanneemt. Hanteer strenge criteria,  ook voor flexkrachten. Laat iedereen zich identificeren en vraag om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Houd ook een kort referentieonderzoek.

3.      Gebruik locatiesignalering voor medewerkers

Met locatiesignalering kun u altijd zien waar medewerkers en bezoekers zich op dat moment bevinden op uw terrein, in uw gebouw of zelfs in een specifieke ruimte of zone. Ook kunt u achteraf terugkijken wie op een specifiek moment op een bepaalde plek waren.

4.      Zorg ervoor dat bezoekers vooraf zijn aangemeld

Een goede bezoekersregistratie is niet alleen verplicht in het geval van een calamiteit. Het is ook een handig hulpmiddel om diefstal te voorkomen. Zorg ervoor dat bezoekers vooraf zijn aangemeld en geef hen alleen toegang tot vooraf aangewezen ruimtes. Identificeer bezoekers bij aankomst en meldt ze weer af bij vertrek. Zo weet je altijd wie er op welk moment op bezoek was.

5.      Laat personeel hun jassen en tassen opbergen in kluisjes

Door personeel hun persoonlijke spullen in kluisjes te laten opbergen buiten de werkvloer, zorg je ervoor dat er minder makkelijk spullen kunnen worden ontvreemd. Het valt in ieder geval eerder op als een medewerker met dure kleding of elektronica de deur uitloopt.

10 Tips om diefstal uit uw distributiecentrum of magazijn te voorkomen

6.      Zorg voor een duidelijk huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement maakt duidelijk wat de normen en waarden zijn binnen uw bedrijf. Het legt uit wat wel en wat niet kan. Laat nieuwe medewerkers het huishoudelijk reglement tekenen bij indiensttreding.

7.      Sta regelmatig stil bij interne criminaliteit

Sta tijdens het werkoverleg zo nu en dan stil bij het huishoudelijk reglement en interne criminaliteit. Zo zorg je ervoor dat het een bespreekbaar onderwerp is, ook voor collega’s onderling. Ook zorgt het ervoor dat uw medewerkers zich bewust zijn van veiligheidsrisico’s, waardoor ze waakzamer zullen zijn.

8.      Hang camera’s op

Mocht u toch het slachtoffer zijn geworden van diefstal, dan zijn camera’s een uitkomst. De camera kan de diefstal hebben vastgelegd. Maar misschien wel net zo belangrijk, camera’s hebben ook een afschrikkende werking. Medewerkers weten dat hun handelingen in de gaten worden gehouden.

9.      Controleer medewerkers af en toe

Fouilleren is voorbehouden aan de politie, maar u kunt wel steekproefsgewijs controles uitvoeren. Laat bijvoorbeeld medewerkers bij vertrek af en toe hun zakken legen en controleer hun tas.

10.  Let op de signalen

Interne criminaliteit komt vaak voor bij medewerkers die onder druk staan. Zit iemand krap bij kas? Is er slechte invloed van ‘vrienden’? Of is er sprake van een verslaving? Ook zijn er medewerkers die grenzen overschrijden vanuit rancune. Ze vinden dat ze slecht worden behandeld door hun werkgever, of dat een manager ze tekort doet. Als u deze signalen kunt herkennen, is het mogelijk om diefstal te voorkomen.

Wat doet u om diefstal uit uw magazijn of distributiecentrum te voorkomen? Deel uw tips onder dit artikel of mail naar info@atrea.nl