Vragen aan sales? 033 450 50 75

In Den Haag zitten ze niet stil. In 2024 veranderen er weer een hoop regelingen, vergoedingen en wetten. Om het jou makkelijk(er) te maken hebben we een overzicht gemaakt van de 9 belangrijkste wijzigingen die impact hebben op HR.

1. Wettelijk minimumloon per uur

Vanaf 1 januari 2024 wordt het minimumloon per uur verhoogd naar € 13,27 voor werknemers van 21 jaar en ouder. Tegelijkertijd wordt de weeknorm vastgesteld op 36 uur.

Dat betekent het volgende:

Werkweek20242023Stijging in €
40 uur€13,27€11,51€1,76
38 uur€13,27€12,12€1,15
36 uur€13,27€12,79€0,48
Minimumuurloon stijging in 2024

Zorg ervoor dat het loon van werknemers wordt aangepast aan het nieuwe minimumloon, en informeer je werknemers hier ook over.

2. Werkkostenregeling (WKR)

De WKR van 3% keert terug naar het gebruikelijke tarief van 1,92% van de fiscale loonsom. Houdt hier rekening mee bij het verstrekken van vergoedingen.

3. Reiskostenvergoeding

Hij gaat weer een stukje omhoog. De onbelaste vergoeding wordt aangepast naar €0,23 per zakelijke kilometer. Natuurlijk ligt de overweging bij jouw organisatie zelf om hem hier in mee te gaan.

4. OV-kaart

De regels zijn wat aangepast voor het gebruik van het OV in het zakelijke verkeer. De OV-kaart kan altijd onbelast vergoed of verstrekt worden aan werknemers. Zo lang de kaart ook voor zakelijk reizen gebruikt wordt.

5. Thuiswerkvergoeding

De maximale onbelaste thuiswerkvergoeding gaat ook dit jaar weer omhoog met 20 cent. Van €2,15 naar €2,35.

Bekijk wat onze tijdregistratie app te bieden heeft

6. 30% regeling

De 30% regeling wordt beperkt. De 30%-regeling is vanaf 1 januari 2024 niet meer van toepassing als de onbelaste vergoeding meer dan 30% van Balkenendenorm bedraagt.

7. Rapportage diversiteit en inclusie

ESG thema’s hoor je steeds vaker voorbijkomen. Voor bedrijven die meer dan 250 medewerkers hebben is er vanaf 1 januari 2024 zelfs een verplichting om een diversiteitsbeleid te voeren en hierover te rapporteren.

8. Speciale status voor Oekraïners

Organisaties mogen een Oekraïnse vluchteling in loondienst hebben zonder een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Deze vrijstelling is verlengd tot 4 maart 2025.

9. Rapportage verplichting mobiliteit

Telt jouw organisatie 100 of meer werknemers? Dan moet jouw organisatie voortaan jaarlijks een rapportage indienen met gegevens over woon-werk verkeer. Deze moet je elk jaar indienen voor 1 juli.

Geef je geen vergoedingen voor woon-werkverkeer? Dan hoeft het niet.

Wij staan voor je klaar!

We zien een sterke toename in rapportage verplichting voor grotere organisaties. Waarvan de verwachting is dat het uiteindelijk ook voor kleinere organisaties gaat gelden. Dat betekent dat je steeds meer moet bijhouden. Jij hebt natuurlijk helemaal niet de tijd om dat handmatig te doen.

Met Atrea tijdregistratie helpen wij jou om dat te bereiken. Hoe? Door onder andere inzicht te geven op de werkdruk binnen jouw organisatie.

Wil je nog meer lezen over alle voordelen van tijdregistratie voor personeel, inclusief het gebruik van een tijdregistratie app, lees dan ook deze blog.

Hebben we iets gemist?

Hebben we iets gemist wat absoluut past in dit rijtje? Laat het ons dan weten!