Steeds meer bedrijven investeren in de gezondheid van hun medewerkers. Het belang van gezond personeel is eenvoudig te begrijpen: gezonde medewerkers zijn namelijk fitter en hebben hierdoor meer energie om werkzaamheden efficiënt uit te voeren. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van gezond personeel. 

Kosten ziekteverzuim

Doordat er een groot personeelstekort is op de huidige arbeidsmarkt vragen bedrijven veel van hun huidige medewerkers. Daarom is het erg belangrijk dat ze fit en gezond zijn én blijven. Kosten die u maakt om zieke medewerkers te vervangen kunnen erg hoog oplopen. Zo is uit onderzoek gebleken dat medewerkers die fit en vitaal zijn 5% meer productief zijn en 15% minder verzuimen. 

Daarnaast werkt gezond personeel uiteraard ook efficiënter en effectiever, wat effect heeft op de financiële gezondheid van het bedrijf. Ze hebben ook minder snel last van stress, ze zijn alerter, actiever en mentaal sterker. Personeel wat niet gezond is zal minder energie hebben om de doelstellingen van het bedrijf te halen. 

Monitoren van gezond personeel

Het is erg belangrijk dat u het ziekteverzuim van uw medewerkers in de gaten houdt. Hierdoor kan er snel worden ingegrepen bij ziekteverzuim. Daarnaast is het ook belangrijk om betrokken te zijn bij de persoonlijke omstandigheden die invloed hebben op de gezondheid van de medewerkers. Wanneer u hier geen inzicht in heeft, zal u niet op tijd kunnen ingrijpen wanneer het niet goed gaat met de gezondheid van de medewerkers. 

De huidige status

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers (87%) het belangrijk vinden dat hun medewerkers gezond en vitaal zijn. Echter, uit dit onderzoek komt ook naar voren dat slechts 23% daadwerkelijk actief is op het gebied van medewerkersgezondheid.

Dit terwijl driekwart van de medewerkers aangeeft dat ze het niet erg vinden wanneer de werkgever zich bezig houdt met hun gezondheid. Het geven om de gezondheid van uw medewerkers geeft aan dat u zich namelijk betrokken voelt. Betrokkenheid heeft weer een positief effect op de motivatie van medewerkers. Hiernaast zorgt het ook voor een prettige werksfeer, dat vervolgens weer een positief effect heeft op het personeelsverloop. 

Gezond personeel met Atrea 

Hoe kunt u bijdragen aan de gezondheid van uw medewerkers met Atrea? Twee componenten van Atrea zijn erg handig om te gebruiken. Dit zijn tijdregistratie en activiteitenregistratie. Allebei bestaan ze uit meerdere onderdelen die u kunt gebruiken voor het monitoren van de gezondheid van uw medewerker. 

Tijdregistratie
Verlofregistratie: met verlofregistratie vragen medewerkers eenvoudig zelf verlofdagen aan in het systeem. Dit kan via de computer maar ook via mobiel. De leidinggevende keurt de aanvraag goed of af. De medewerker ontvangt hiervan een melding. Het vaak of juist heel weinig opnemen van verlof kan effecten hebben op de gezondheid van de medewerker.

Bezettingsplanning: u houdt roosters digitaal bij, waarin dagroosters, vakanties, absentiedagen, verlof en ziekteverzuim van alle medewerkers inzichtelijk is. Zo kan de aanwezigheid van het personeel altijd worden ingezien. Doordat u inzicht heeft in de bezettingsplanning kunt u zien of de medewerkers een normaal rooster hebben en niet te vaak worden ingepland. 

Absentiemanagement: inzicht in absentie geeft duidelijkheid over gewerkte uren, overuren en absenties. Zo kunt u het overzicht houden en tijdig bijsturen indien nodig. Wanneer een medewerker vaak absent is kunt u actie ondernemen en kijken wat de reden is dat de medewerker zo vaak absent is. 

Activiteitenregistratie
Projectregistratie: hiermee krijgt u inzicht in gewerkte uren aan projecten. Op deze manier is het inzichtelijk hoeveel uren bepaalde projecten innemen en hier kunt u dan in de toekomst rekening mee houden. Wanneer medewerkers te veel worden ingezet op projecten kan dit stress opleveren, wat weer kan resulteren in ziekte of zelfs een burn-out. 

Urenverantwoording: achteraf gewerkte uren kunt u ook eenvoudig bijhouden. Dit zorgt voor inzicht in het aantal gewerkte uren per project, per taak en per medewerker. Hier kunt u bijhouden of de medewerker niet te veel uren draait, of misschien wel te weinig, en wat de oorzaak hiervan is.

Atrea

Vindt u duurzame inzetbaarheid ook zo belangrijk en wilt u graag persoonlijk advies over hoe u dit kunt bereiken? Wij helpenu graag.