Vragen aan sales? 033 450 50 75

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat ondernemingen verplicht zijn om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee ze de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer registreren. Dit is namelijk nodig om per dag en per week het aantal gewerkte uren, inclusief overwerk, bij te kunnen houden. Zo kunnen ze onder andere controleren of ondernemingen de minimale rusttijden in acht nemen.

Deze uitspraak is het gevolg van een zaak aangespannen door een vakbond in Spanje. Daar registreren ondernemingen namelijk 53,7% van de gemaakte overuren niet. Daardoor hebben de werknemers geen bewijs voor hun gewerkte overuren en kunnen ze wanneer nodig niet hun rechten claimen.

Dit terwijl iedere werknemer het fundamenteel recht heeft op een beperking van de maximum arbeidsduur. Daarnaast hebben ze ook recht op dagelijkse en wekelijkse rusttijden. Dit kan volgens de Europese rechters dus alleen worden aangetoond en gecontroleerd door middel van een goede registratie. Een voorbeeld hiervan is een digitaal prikklok systeem. Het Hof draagt EU-lidstaten op voor een concrete nationale regeling voor deze toepassing.

Tijdregistratie met Atrea

Atrea maakt tijdregistratie eenvoudig en accuraat. Het is flexibel en je kan automatisch de gewerkte uren en overwerk registeren. Bovendien kan je toeslagen op basis van de voor jou geldende cao en/of bedrijfsreglement automatisch registreren. Atrea houdt daarnaast alle saldi bij van de gewerkte uren, overwerk, absenties en verlof. Op deze manier ben je verzekerd van correcte berekeningen, een realtime overzicht én voldoe je aan de nieuwe Europese wetgeving.

Knop waarmee u terecht komt op de downloadpagina van het whitepaper De meerwaarde van tijdregistratie.

Bron: Trouw