Vragen aan sales? 033 450 50 75

PRIVACYVERKLARING ATREA

Deze privacyverklaring betreft de rol van Atrea als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Atrea kan persoonsgegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. Atrea zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze verklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door Atrea met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij uiteraard de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde gegevens

Indien u via de website een e-mail aan Atrea verstuurt of een formulier invult, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw naam, bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken.
Deze gegevens worden door Atrea verwerkt conform onze verwerkersovereenkomst.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar security@atrea.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy. Atrea zal zo snel mogelijk, maximaal binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Voor een overzicht van de cookies op onze site verwijzen wij u graag naar onze Cookieverklaring.

Overige sub-processors

Voor een overzicht van alle sub-processors waarmee Atrea samenwerkt, verwijzen wij u graag naar onze Algemene Voorwaarden.