Inzicht in werktijden, aanwezigheid en verlof in één gebruiksvriendelijke tijdregistratie app

De ATREA mobiele tijdregistratie app geeft medewerkers de mogelijkheid om plaats- en tijd onafhankelijk inzicht te hebben in alles wat met arbeidstijd te maken heeft. Met de app krijgen zij inzicht in hun verlof en absenties, werkroosters,  overuren, contactgegevens van collega’s en hun af- en aanwezigheid. Bovendien kunnen medewerkers zich in geval van calamiteiten afmelden op de verzamelplaats. De tijdregistratie app is beschikbaar in de Nederlandse, Engelse en Poolse taal.

Webinar: Ontdek de voordelen van mobiele tijdregistratie voor uw organisatie

Tijdens dit webinar:
  • Leggen wij de voordelen uit van mobiele tijdregistratie voor medewerkers, leidinggevenden en HR.
  • Laten we zien wat de meerwaarde is van een mobiele app naast de traditionele registratieterminals.
  • Geven we een demo van de belangrijkste functionaliteiten van de Atrea app.
Dit webinar is opgenomen op 7 november 2019. U kunt nu het webinar direct on-demand terugkijken. 
KIJK HET WEBINAR TERUG

Absenties aanvragen

Medewerkers kunnen met de app verlof aanvragen en verlofuren inzien. Zo weten zij precies hoeveel verlofuren zij nog op kunnen nemen in een bepaalde periode. Aanvragen worden doorgestuurd en goedgekeurd door de daarvoor aangewezen persoon. Als de aanvraag is goed- of afgekeurd ontvangt de medewerker een notificatie.

De uren zijn verdeeld over Vakantie, ATV, TVT, en eventuele andere verlofsoorten die bij uw organisatie in gebruik zijn.

Werkroosters delen

Ook werkroosters kunnen worden gedeeld via de mobiele app. Zo heeft iedere gebruiker altijd inzicht in het werkrooster. Wijzigingen in het werkrooster zijn direct zichtbaar voor de medewerker.

Gebruikers van de Atrea kostenplaatsmodule hebben ook inzicht in een dagrooster met kostenplaatsplanning.

Boekingen inzien

Medewerkers kunnen handmatig boekingen toevoegen, bijvoorbeeld wanneer ze zijn vergeten in-of uit te klokken. Deze boekingen worden pas verwerkt na goedkeuring door de leidinggevende.

Ook staat er in de tijdregistratie app een totaaloverzicht van alle in het verleden gemaakte boekingen. Hiermee hebben medewerkers zelf ook inzicht in hun gewerkte uren en kunnen verschillen in salarisbetalingen makkelijker worden verklaard.

 

En er is nog meer...

Activiteiten registreren

Met de Atrea app kunnen medewerkers eenvoudig hun uren verantwoorden op specifieke projecten, taken en kostenplaatsen. Medewerkers kunnen activiteiten starten, pauzeren en stoppen vanuit de app.

Aanwezigheid collega's

In de mobiele tijdregistratie app hebben medewerkers inzicht in welke collega's aan- of afwezig zijn. Ook kunnen ze contactgegevens inzien, of de collega direct bellen of mailen. Aanwezigheid van BHV'ers kan apart worden weergegeven.

Calamiteitenregistratie

Medewerkers kunnen zichzelf afmelden bij een calamiteit of BHV'ers kunnen dit doen aan de hand van de geïntegreerde calamiteitenlijst.

Wettelijke verlofregeling

Als uw organisatie beschikt over de module Wettelijke verlofregeling, dan kunnen uw medewerkers via PersonalTime de vervaldata van hun vakantie-uren zien. Vanaf nu is dat voor de medewerkers ook mogelijk op de mobiele app van Atrea.

Goedkeuren van absenties door de leidinggevende

Leidinggevenden kunnen vanaf de mobiele app van Atrea absentieaanvragen van hun medewerkers goed- of afkeuren met daarbij een toelichting. Daarbij is de ingevoerde toelichting van de medewerker ook beschikbaar.

Wettelijk verlof zichtbaar maken op de mobiele app

Als uw organisatie werkt met de Wettelijke verlof regeling, dan kunt u dit onderdeel zichtbaar maken op de mobiele app door de rechten voor ‘Vervaldata verlof’ op toegang te zetten.

Interesse? Vraag hier een demo aan!

Tijdens de demo ontdekt u:

  • Hoe u de Atrea mobiele app kunt inzetten voor uw organisatie
  • Welke functionaliteiten er in zitten voor medewerkers, leidinggevenden en bhv
  • Welke koppelingen er zijn met andere Atrea modules

    Vul het onderstaande formulier in om een demo aan te vragen


    Ik wil graag de maandelijkse blog updates van Atrea ontvangen