Vragen aan sales? 033 450 50 75

Inzicht in werktijden, aanwezigheid en verlof in één gebruiksvriendelijke tijdregistratie app

De ATREA mobiele tijdregistratie app geeft medewerkers de mogelijkheid om plaats- en tijd onafhankelijk inzicht te hebben in alles wat met arbeidstijd te maken heeft. Met de app krijgen zij inzicht in hun verlof en absenties, werkroosters,  overuren, contactgegevens van collega’s en hun af- en aanwezigheid. Bovendien kunnen medewerkers zich in geval van calamiteiten afmelden op de verzamelplaats. De tijdregistratie app is beschikbaar in de Nederlandse, Engelse en Poolse taal.

Absenties aanvragen

Medewerkers kunnen met de app verlof aanvragen en verlofuren inzien. Zo weten zij precies hoeveel verlofuren zij nog op kunnen nemen in een bepaalde periode. Aanvragen worden doorgestuurd en goedgekeurd door de daarvoor aangewezen persoon. Als de aanvraag is goed- of afgekeurd ontvangt de medewerker een notificatie.

De uren zijn verdeeld over Vakantie, ATV, TVT, en eventuele andere verlofsoorten die bij uw organisatie in gebruik zijn.

Werkroosters delen

Ook werkroosters kunnen worden gedeeld via de mobiele app. Zo heeft iedere gebruiker altijd inzicht in het werkrooster. Wijzigingen in het werkrooster zijn direct zichtbaar voor de medewerker.

Gebruikers van de Atrea kostenplaatsmodule hebben ook inzicht in een dagrooster met kostenplaatsplanning.

In- en uitklokken in real time

Medewerkers kunnen in- en uitklokken op de app. Ideaal als er veel wordt thuisgewerkt en/of buitendiensten gedraaid worden. Het is zelfs mogelijk om geo locaties te gebruiken, deze worden geregistreerd bij het in- en uitklokken.

Ook ziekteverlof en doktersbezoeken worden makkelijk geregistreerd, waardoor er veel handmatig werk bespaard.

Boekingen inzien

Medewerkers kunnen handmatig boekingen toevoegen, bijvoorbeeld wanneer ze zijn vergeten in-of uit te klokken. Deze boekingen worden pas verwerkt na goedkeuring door de leidinggevende.

Ook staat er in de tijdregistratie app een totaaloverzicht van alle in het verleden gemaakte boekingen. Hiermee hebben medewerkers zelf ook inzicht in hun gewerkte uren en kunnen verschillen in salarisbetalingen makkelijker worden verklaard.

 

En er is nog meer...

Activiteiten registreren

Met de Atrea app kunnen medewerkers eenvoudig hun uren verantwoorden op specifieke projecten, taken en kostenplaatsen. Medewerkers kunnen activiteiten starten, pauzeren en stoppen vanuit de app.

Aanwezigheid collega's

In de mobiele tijdregistratie app hebben medewerkers inzicht in welke collega's aan- of afwezig zijn. Ook kunnen ze contactgegevens inzien, of de collega direct bellen of mailen. Aanwezigheid van BHV'ers kan apart worden weergegeven.

Calamiteitenregistratie

Medewerkers kunnen zichzelf afmelden bij een calamiteit of BHV'ers kunnen dit doen aan de hand van de geïntegreerde calamiteitenlijst.

Wettelijke verlofregeling

Als uw organisatie beschikt over de module Wettelijke verlofregeling, dan kunnen uw medewerkers via PersonalTime de vervaldata van hun vakantie-uren zien. Vanaf nu is dat voor de medewerkers ook mogelijk op de mobiele app van Atrea.

Goedkeuren van absenties door de leidinggevende

Leidinggevenden kunnen vanaf de mobiele app van Atrea absentieaanvragen van hun medewerkers goed- of afkeuren met daarbij een toelichting. Daarbij is de ingevoerde toelichting van de medewerker ook beschikbaar.

Wettelijk verlof zichtbaar maken op de mobiele app

Als uw organisatie werkt met de Wettelijke verlof regeling, dan kunt u dit onderdeel zichtbaar maken op de mobiele app door de rechten voor ‘Vervaldata verlof’ op toegang te zetten.

Maak kennis met de Atrea mobiele app

Bekijk nu direct het on-demand webinar:

Tijdens dit webinar laten we u onder andere zien:

  • hoe snel en gemakkelijk medewerkers hun boekingen kunnen bijhouden, verlof kunnen aanvragen en werkroosters kunnen inzien
  • hoe eenvoudig het is voor leidinggevenden om boekingen en verlof goed te keuren
  • wat de voordelen zijn van mobiele tijdregistratie voor HR medewerkers

Na afloop heeft u een goed beeld van de meerwaarde van de Atrea mobiele app naast traditionele tijdregistratiesystemen.

Het webinar is direct beschikbaar na het invullen van het formulier. U ontvangt een link om het webinar te bekijken in uw mail.