Vragen aan sales? 033 450 50 75

In mei heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat ondernemingen verplicht zijn om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten om de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer te registreren. Per dag en per week moet het aantal gewerkte uren, inclusief overwerk, bijgehouden worden. In dit artikel leggen we u uit waarom het Hof tijdregistratie verplicht heeft. Ook leest u over de mogelijke gevolgen én de voordelen voor uw organisatie.

Waarom heeft het Hof deze uitspraak gedaan?

De uitspraak is een direct gevolg van een zaak aangespannen door een vakbond in Spanje. Daar worden namelijk maar liefst 53,7% van de gemaakte overuren niet geregistreerd door ondernemingen. Hierdoor hebben werknemers geen bewijs voor hun gewerkte overuren en zijn ze niet in staat om hun rechten claimen wanneer nodig.

Werknemers voelen grote druk

Het Hof heeft ook in de overweging meegenomen dat er steeds meer mensen met een burn-out kampen. Ook voelen veel werknemers een mentale druk doordat werktaken tegenwoordig altijd en overal uitgevoerd kunnen worden.

Arbeids- en rusttijden moeten gerespecteerd worden

Met deze maatregelen wil het Hof bewerkstelligen dat organisaties te allen tijde kunnen aantonen dat de arbeids- en rusttijden gerespecteerd worden. Iedere werknemer heeft het fundamenteel recht op een beperking van de maximum arbeidsduur. Daarnaast hebben ze ook recht op dagelijkse en wekelijkse rusttijden. 

Wat zijn de gevolgen voor Nederland?

Organisaties zijn hier al verplicht de arbeids- en rusttijden schriftelijk vast te leggen. Dit staat beschreven in artikel 4:3 van de Arbeidstijdenwet. Dit is verplicht, zodat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan controleren of de wet wordt nageleefd. Voor nu is het enige verschil dat de uitspraak van het Europese Hof van Justitie organisaties verplicht om een registratiesysteem te gebruiken.

Tijdregistratie verplicht. Dit zijn 5 voordelen

Vind u de de uitspraak van het Europees Hof lastig? Denk dan ook eens aan de vele voordelen van tijdregistratiesystemen. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

1.     Beter overzicht

Het zorgt voor een beter inzicht in de status, de voortgang en het rendement van projecten. U kunt exact bijhouden hoeveel tijd medewerkers besteden aan diverse activiteiten. Zo krijgt u  ook inzicht in de efficiëntie van de organisatie.

2.     Het vormt de basis van facturatie

Wanneer u geen vaste projectprijs afspreekt, zijn geschreven uren de basis voor de factuur. Dit kan al snel een hele puzzel worden. Zeker bij maandelijkse facturatie en wanneer er meerdere mensen met verschillende tarieven aan een project werken. Met een tijdregistratiesysteem bespaart u dus veel tijd.

3.     Het schept vertrouwen

De aan- en afwezigheid van medewerkers wordt voor iedereen inzichtelijk. Dit schept vertrouwen.

4.     Het helpt bij flexibel werken

Door gebruik te maken van een tijdregistratiesysteem wordt het gemakkelijker om medewerkers flexibel te laten werken.

5.     Minder burn-outs

Het naleven van arbeids- en rusttijden kan bijdragen aan het terugbrengen van het aantal burn-outs van medewerkers.

Knop waarmee u terecht komt op de downloadpagina van het whitepaper De meerwaarde van tijdregistratie.

Arbeidstijden eenvoudig registreren

Atrea maakt tijdregistratie eenvoudig en accuraat. Het stelt u in staat om automatisch de gewerkte uren en overwerk te registeren. Bovendien kunt u toeslagen op basis van de geldende cao en/of bedrijfsreglement automatisch registreren. Daarnaast worden alle saldi van de gewerkte uren, overwerk, absenties en verlof automatisch bijgewerkt. Op deze manier bent u verzekerd van correcte berekeningen, een transparant overzicht én voldoet u aan de nieuwe Europese wetgeving. Ook het vastleggen van gewerkte uren is eenvoudig. Dit kan via een tijdregistratieterminal op de werklocatie, maar ook via een mobiele app.

unsplash-logochuttersnap