Vragen aan sales? 033 450 50 75

Inmiddels zijn de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken een aantal weken van kracht. Bij geen enkele organisatie is het ‘business as usual’, maar er begint een vorm van gewenning op te treden.

HR professionals zijn de drijvende kracht achter het welzijn van de medewerkers. En de druk om in contact te blijven met alle medewerkers is groot. Maar inmiddels is er natuurlijk al van alles gezegd en gedaan. Welke topics zijn en blijven relevant om te benadrukken? In deze blog beschrijven we zes topics waar medewerkers zich op dit moment zorgen over maken en waar u als HR professional continu op in moet spelen.

1. Besteed proactief aandacht aan de economische impact

De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis, ook de economie krijgt zware klappen. Ook al is uw organisatie misschien niet gedwongen gesloten, toch zullen de financiële gevolgen voelbaar zijn. Grote orders worden uitgesteld en een aantal klanten vraagt om uitstel van betaling. Natuurlijk hebben medewerkers hier ook zorgen over. Het meest concreet uit zich dit in angst om hun baan te verliezen. Het is daarom belangrijk om deze ontwikkelingen proactief te bespreken met medewerkers. Niet om paniek te zaaien, maar om te erkennen dat je de zorgen deelt en er alles aan doet om de impact op de organisatie te verkleinen.

HR professionals kunnen het voortouw nemen in de proactieve communicatie naar medewerkers over de (nieuwe) regelingen van de overheid waar de organisatie gebruik van kan maken, zoals de NOW. Door duidelijk en helder uit te leggen hoe dit werkt en wat de gevolgen zijn, weten medewerkers waar ze aan toe zijn.

2. Sta continu stil bij hygiëne en veiligheid

Adviezen over handen wassen, minimaal anderhalve meter afstand houden, niezen in je elleboog, etc. blijven de komende tijd nog steeds belangrijk. Zorg ervoor dat de aandacht voor deze maatregelen op het gebied van hygiëne en veiligheid niet verslapt. En voeg daar waar nodig maatregelen aan toe om het veiligheidsgevoel van jouw medewerkers te vergroten.

Het is misschien een beetje flauw om te benadrukken, maar voor veel organisaties is het belangrijk dat de productiviteit op peil blijft. Het is dus zaak om te voorkomen dat medewerkers thuisblijven uit angst om ziek te worden op het werk.

Zorg er ook voor dat u inzicht heeft in de productiviteit van teams en houd overuren van medewerkers in de gaten. Zeker in organisaties waar de werkdruk op dit moment hoog is, is het belangrijk om te blijven monitoren om zo uitval van medewerkers te voorkomen.

Zorg ervoor dat alle maatregelen zichtbaar zijn voor iedereen. En vergeet vooral niet om uit te leggen waarom u deze maatregelen neemt.

3. Geef aandacht aan thuisonderwijs en kinderopvang

Voor de cruciale beroepen is kinderopvang min of meer geregeld. In alle andere gevallen hebben ouders er een grote verantwoordelijkheid bij gekregen in de vorm van continue opvang en thuisonderwijs. Dit zorgt voor de nodige druk bij werknemers in de afgelopen weken.

Zorg ervoor dat er ruimte is binnen de organisatie om hier het gesprek over aan te gaan. Informeer regelmatig bij werknemers met kinderen hoe zij hun werk en zorgtaken verdelen en of ze tegen uitdagingen aanlopen. En biedt waar mogelijk tijdelijke oplossingen in de vorm van ouderschapsverlof, overuren opnemen of flexibele werkroosters. Ook hier is het belangrijk om als HR professional het initiatief te nemen en diverse scenario’s te schetsen.  

4. Vraag thuiswerkers hoe het met hen gaat

Veel collega’s werken inmiddels al een maand vanuit huis. De één zit dag in dag uit in zijn werkkamer. Een ander wisselt tussen de keukentafel, de slaapkamer en zelfs de tuin wordt als werkplek gebruikt. Dit is een goed moment om te checken hoe het met hen gaat. Hoe gaat het met de productiviteit? En met het contact met collega’s? Zitten ze er nog steeds goed bij, of ontstaan er lichamelijk klachten door het gebrek aan een goede werkplek?

Ontwikkel een korte vragenlijst en deel de resultaten met alle medewerkers. Zo laat je zien dat iedereen zich moet aanpassen en welke uitdagingen dat met zich meebrengt. En hopelijk laten de resultaten zien, dat het met iedereen naar omstandigheden best goed gaat. 

Aanvullend op de uitkomsten van de korte enquête is het ook interessant om cijfers te delen over het gebruik van online communicatietools. Onder andere Microsoft Teams biedt interessante inzichten over het aantal chats, one-on-one calls en online meetings. Deze geven ook inzicht in hoe het thuiswerken gaat.

5. Introduceer de anderhalve-meter-samenleving

Tot slot wil ik graag vooruitblikken naar het moment dat de quarantainemaatregelen worden versoepeld. Het is verstandig om daar nu vast over na te denken. Wat betekent het voor uw organisatie als we nog minimaal een aantal maanden anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden? Welke veiligheidsmaatregelen blijven van kracht? Welke komen er bij? Hoe creëert u dan een veilige werkomgeving voor al uw medewerkers?

Het is goed om daar nu vast plannen voor te maken en waar mogelijk deze ook al te delen met medewerkers. Laat hen ook zelf met initiatieven komen. Zij kennen hun werkplek en werkzaamheden namelijk het beste.

6. Blijf positief

Bij alles wat je doet, blijf positief. Een lastige boodschap over de financiële gevolgen van de coronacrisis kan medewerkers zo toch een positief gevoel geven. Stuur er binnen de organisatie op aan dat er niet alleen maar aandacht is voor de negatieve gevolgen van de crisis. Benoem ook regelmatig de positieve dingen, zoals een nieuwe klant die ondanks de tegenslagen gewoon getekend heeft, of zet een team in het zonnetje dat een mooie prestatie heeft geleverd.

Zorg er ook voor dat je je dankbaarheid toont voor de inzet of het geduld van de medewerkers. Zonder hen zou er namelijk helemaal geen organisatie meer zijn. Een klein presentje of een boodschap van de directeur kan hier veel in betekenen.

Wat houd u en uw organisatie op dit moment bezig? Heeft u nog andere tips om medewerkers, betrokken, gemotiveerd en gezond te houden? Laat een berichtje achter onder deze blog, zodat we met elkaar ervaringen uit kunnen wisselen.

Wij staan voor u klaar!

In deze tijd waarin iedere organisatie zijn eigen uitdaging heeft, staan wij voor u klaar. Natuurlijk om te helpen om uw personeel zo duurzaam mogelijk in te zetten. Met Atrea tijdregistratie helpen wij u om inzicht te krijgen in de werkdruk binnen uw organisatie.

Maar ook organisaties die te maken hebben met de NOW-regeling kunnen wij helpen om inzicht te krijgen in de gewerkte uren. Mede door deze uit te splitsen naar kostenplaatsen, projecten of orders.