Vragen aan sales? 033 450 50 75

Bakker Logistiek is gespecialiseerd in transport en warehousing van food en aanverwante producten. Het bedrijf is in Nederland één van de grootste logistieke dienstverleners voor geconditioneerde en gekoelde producten. Dagelijks heeft Bakker Logistiek ruim 475 vrachtwagens op de weg voor meer dan 100 opdrachtgevers met bestemmingen in de Benelux en Duitsland. Bij Bakker Logistiek werken ruim 2300 medewerkers in 18 vestigingen, verspreid over heel Nederland en België.

De uitdaging

Bakker Logistiek had behoefte aan een geautomatiseerd systeem voor werktijdregistratie voor de aan- en afwezigheid van de medewerkers. Daarbij wilde Bakker Logistiek de gewerkte uren direct op kostenplaatsniveau registreren en een datakoppeling realiseren met zowel het salarispakket van ADP Perman als de boordcomputer van Transics. Verder wenste Bakker Logistiek de beveiliging van terreinen en ruimten te ondersteunen met toegangscontrole. Hierbij moest er een automatische ontkoppeling van alle deuren zijn bij een calamiteit. Bij calamiteiten moest bovendien direct inzichtelijk zijn welke medewerkers en uitzendkrachten zich in welk gebouw bevonden.

Bakker Logistiek beschikt nu over één efficiënt systeem voor tijdregistratie, kostenplaatsregistratie en toegangscontrole.
Bakker Logistiek beschikt nu over één efficiënt systeem voor tijdregistratie, kostenplaatsregistratie en toegangscontrole.

Het resultaat

Bakker Logistiek beschikt nu over één efficiënt systeem voor het registreren van boekingen voor tijdregistratie, kostenplaatsen en toegangscontrole. Hierbij is het inlezen van NAW-gegevens, ziekmeldingen en verlofrechten uit ADP Perman in Atrea van belang. Andersom exporteert Atrea verlofopname en overuren naar ADP Perman. Atrea en Roadwatch, het bij Bakker Logistiek gebruikte ritregistratiesysteem van Logicway, exporteren beiden gegevens naar ADP Perman. Hierdoor heeft Bakker Logistiek volledig zicht op de tijdregistratie en kan vanuit ADP Perman ook eenvoudig de salarisverwerking plaatsvinden voor de chauffeurs en de warehousemedewerkers.

De toegang tot de terreinen en gebouwen is geregeld met toegangscontrole op slagbomen en toegangsdeuren. Daarbij is er een speciale functionaliteit die bewaakt dat medewerkers eerst toegang vragen voordat zij hun tijd kunnen registreren. Bij deze functionaliteit is met een locatiesignaleringsscherm per locatie inzichtelijk welke medewerkers in welk warehouse zijn. Hierdoor geven de calamiteitenrapportage (per vestiging) en de aanwezigheidsboeking voor de tijdregistratie een sluitend inzicht in de actueel aanwezige medewerkers.

Lees ook onze andere cases

Marcel Schulte
ICT Manager
Bleckmann zet geautomatiseerde tijd- en activiteitenregistratie in van Atrea en heeft real-time inzicht in de per order geregistreerde tijd.
Johan van Maurik
Manager ICT
De medewerkers hebben middels Employee Self Service (ESS) inzicht in de gewerkte uren en afwezigheden, inclusief de verlofkaart.