Vragen aan sales? 033 450 50 75

Bleckmann (vroeger TNT Fashion) is marktleider in de logistieke dienstverlening voor de fashion-, retail- en lifestyle-industrie. Wereldwijd zorgt Bleckmann voor het afhalen, opslaan en afleveren van hangende kleding en verpakte goederen.

De uitdaging

Bleckmann wilde een geautomatiseerd werktijd- en orderregistratiesysteem. Dit systeem dient voor het registreren van de aan- en afwezigheid van de medewerkers en de aan orders bestede tijden. Daarnaast had het bedrijf behoefte aan koppelingen met het warehouse-managementsysteem, het HR-systeem en de systemen van uitzendorganisaties. Bij de registratie van de aan- en afwezigheid, activiteiten en toegang lag de uitdaging in het klantspecifiek inrichten van het systeem. Daarbij had Atrea de opdracht om landelijk werken vanuit meerdere sites met één systeem mogelijk te maken.

Bleckmann zet geutomatiseerde tijd- en activiteitenregistratie in van Atrea en heeft real-time inzicht in de per order geregistreerde tijd.
Bleckmann zet geutomatiseerde tijd- en activiteitenregistratie in van Atrea en heeft real-time inzicht in de per order geregistreerde tijd.

Het resultaat

Bleckmann beschikt nu over realtime inzicht in de voor orders geregistreerde tijd. Dit krijgt Bleckmann met aan- en afwezigheidsregistratie, activiteitenregistratie en door toegangscontrole.

Lees ook onze andere cases

Wim Slot
Manager tijdregistratie en urenverwerking
Bakker Logistiek beschikt nu over één efficiënt systeem voor tijdregistratie, kostenplaatsregistratie en toegangscontrole.
Johan van Maurik
Manager ICT
De medewerkers hebben middels Employee Self Service (ESS) inzicht in de gewerkte uren en afwezigheden, inclusief de verlofkaart.