Vragen aan sales? 033 450 50 75

Over deze onderwerpen moet u nadenken om flitsend aan 2022 te beginnen

De zomervakanties zijn nog maar net achter de rug, maar toch zijn we bij Atrea al bezig met het nieuwe jaar. De voorbereidingen voor een flitsende start van 2022 zijn al in volle gang.

Het is een terugkerend thema aan het einde van het jaar. De eindejaarsprint. Het lijkt wel alsof alles nog even moet gebeuren in de laatste weken van het jaar. Beoordelingsgesprekken, salarismutaties, cao-wijzigingen en ook alle verlofuren moeten nog even doorgerekend worden voor het nieuwe jaar.

Toch zien wij ook dat er in de drukke decembermaand veel tijd verloren gaat aan zaken die ook prima op een ander moment in het jaar hadden kunnen plaatsvinden.

Atrea support

Bij ons gaat het niet anders, want er is niets fijners dan het nieuwe jaar met een schone lei beginnen. Toch zien wij ook dat er in de drukke decembermaand veel tijd verloren gaat aan zaken die ook prima op een ander moment in het jaar hadden kunnen plaatsvinden.

Natuurlijk zijn er ook dingen die echt op 1 januari gereed moeten zijn. Daar willen wij ons samen met onze klanten op focussen. Zodat we eerst een flitsende start kunnen maken en er daarna tijd en rust is om zorgvuldig te finishen!

Waarom een flitsende start in Atrea belangrijker is dan een zorgvuldige finish

Als het gaat over tijdregistratie, gewerkte uren en verlofuren dan zijn een aantal zaken lastig om met terugwerkende kracht te regelen. Even een voorbeeldje om dit te illustreren.

Werknemers ontvangen binnen uw organisatie een toeslag als ze werkzaam zijn op feestdagen. De eerste feestdag van het nieuwe jaar valt natuurlijk op 1 januari. Op dat moment moet deze dag in het systeem bekend zijn als feestdag, maar ook moet de vanaf dat moment geldende toeslag in het systeem staan.

In dit voorbeeld komt dus het belang van het instellen van de feestdagen naar voren, maar ook de juiste toeslagen moeten bekend zijn in Atrea. Het is makkelijker om dit voor 1 januari goed in te richten, dan het naderhand te moeten corrigeren.

Geregistreerde uren lopen echter niet weg en de afsluiting van het oude jaar kan daardoor prima na 1 januari plaatsvinden.

Welke onderwerpen zijn relevant voor een flitsende start?

Mede ingegeven door aanstaande CAO wijzigingen, een wereldwijd chiptekort en de sterkt groeiende industrie zien we op dit moment veel veranderingen bij onze klanten. Sommigen zien hun flexibele schil groeien, anderen openen in een rap tempo nieuwe vestigingen en weer anderen krijgen te maken met veranderingen in hun verloningsbeleid.

Als we kijken naar onderwerpen die impact hebben op een flitsende start, dan noemen onze klanten de volgende veranderingen:

 1. Nieuwe vestiging(en)                                                                                                 
 2. Verhuizing                                                                                                                       
 3. Nieuwbouw/verbouw                                                                                                
 4. Hardware vervangen (hardware ouder dan 10 jaar)                                       
 5. Overstappen naar een andere Payroll/Salarissysteem                                  
 6. Nieuwe CAO afspraken / Gewijzigde arbeidsvoorwaarden                         
 7. Nieuwe regelingen (thuiswerkvergoeding, partnerschapsverlof, etc.)    
 8. Overname (van uw organisatie/door uw organisatie)                                    
 9. Delegeren van HR taken naar de lijn                                                                     
 10. Uitbreiding van het aantal medewerkers of flexkrachten                            
 11. Aanscherpen van het informatiebeveiligingsbeleid                                        
 12. Nieuwe Atrea beheerder(s)                                                                                     

Al deze veranderingen leiden ook tot de nodige aanpassingen in de inrichting van het Atrea tijdregistratiesysteem of uitbreiding daarvan.

Samen aan de slag voor een flitsende start

Wij vinden het belangrijk om nauw samen te werken met onze klanten om deze veranderingen in de organisatie te identificeren, de impact op het Atrea systeem te bepalen en de daaruit volgende werkzaamheden te plannen en uit te voeren.

Zowel voor de flitsende start als de zorgvuldige finish werken we momenteel aan een checklist waarop Atrea gebruikers snel en eenvoudig kunnen achterhalen welke handelingen in Atrea wanneer nodig zijn. Volg ons op LinkedIn om te horen wanneer deze beschikbaar is en waar u deze kunt downloaden.