Vragen aan sales? 033 450 50 75

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en vervangt hiermee de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De inwerkingtreding van de AVG heeft diverse gevolgen voor organisaties. Zo dienen organisaties steeds meer maatregelen te nemen voor fysieke informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging volgens de ISO 27001 normering

Doordat de kenniseconomie in de groei is, wordt het beveiligen van informatie een steeds belangrijker thema voor organisaties. Niet alleen binnen Nederland, maar binnen de gehele EU. Om organisaties houvast te bieden omtrent informatiebeveiliging zijn er richtlijnen en normeringen opgesteld.

De ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. Certificering zorgt ervoor dat organisaties de kennis en beheersing hebben om informatie op een degelijke manier te beveiligen. Dit is niet alleen belangrijk op het gebied van wetgeving, maar ook op het gebied van vertrouwen.

Fysieke informatiebeveiliging

Terwijl de technologische ontwikkeling blijft doorzetten en de hoeveelheid digitale informatie blijft stijgen, ligt er tunnelvisie op de loer. Offline data, oftewel fysieke data, blijft namelijk ook een belangrijke informatiebron. Organisaties dienen net als de digitale informatie ook deze fysieke data op een goede manier te beveiligen. Anders kan de organisatie niet in aanmerking voor de ISO 27001 certificering.

Toegangscontrole en bezoekersregistratie

De bescherming van fysieke data begint bij de voordeur. Wie is er in het gebouw aanwezig? Wie zijn er bevoegd om de verschillende kantoren en kamers te betreden? Controle over de toegang van de gebouwen en kantoren is eenvoudig te regelen via het Workforce Management Systeem van Atrea. Enkele voordelen:

  • Bepaal zelf wie er toegang krijgt tot bepaalde gebieden door de toegang tot terreinen, zones, gebouwen, kantoren en kamers op individueel niveau in te stellen;
  • Stel toegangsbevoegdheden in op basis van werktijden en roosters;
  • Roosterwijzigingen worden automatisch verwerkt in toegangsbevoegdheden.

Naast controle over de toegang tot het gebouw of kantoor is het ook van groot belang om overzicht te creëren in de aanwezige bezoekers. Atrea biedt de mogelijkheid om al het bezoek aan uw organisatie op een eenvoudige en veilige manier te registreren.

Op deze manier heeft u altijd de controle over de aanwezigheid van bezoekers aan uw organisatie. Via het realtime overzicht is het mogelijk om direct te zien waar de aanwezigen, zowel medewerkers als bezoekers, zich bevinden. Hiermee waarborgt u de veiligheid binnen uw organisatie in het geval van calamiteiten.

Meer weten?

Atrea heeft de 27001 iso-certificering al behaalt. Wilt u meer weten over Atrea, neem dan gerust contact op met Eric van Putten op het nummer 0620181302 of via het email adres eric.vanputten@atrea.nl.