Vragen aan sales? 033 450 50 75

De arbeidstijdenwet regelt onder meer werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. Op deze manier beschermt de overheid de medewerker tegen te lange werkdagen. In het belang van uw medewerkers is het belangrijk om u hieraan te houden. Lees in deze update meer over hoe u de arbeidstijden van uw medewerkers efficiënt bijhoudt.

De arbeidstijdenwet samengevat

De regels in de wet gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. Dit geldt dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. Er gelden uitzonderingen en aanvullende regels voor bepaalde situaties. Bijvoorbeeld voor nachtdiensten, die extra belastend zijn voor werknemers, gelden strengere regels. Klik hier om de wet inhoudelijk te lezen.

Hoe houd ik me aan de wetgeving?

Het is goed dat u zich inleest in de wetgeving. Daarnaast is het bijhouden van de uren en activiteiten van medewerkers enorm belangrijk. Alleen door het accuraat bijhouden heeft u te allen tijde inzicht in de uren die uw medewerkers werken, en zo ook of ze niet te veel werken. Hiernaast is het registreren van werkactiviteiten bevorderend voor de inzichtelijkheid van het werk dat is uitgevoerd.

Urenverantwoording

Met behulp van activiteitenregistratie kunnen gewerkte uren (achteraf) geregistreerd worden. Zo is er altijd een overzicht van het aantal gewerkte uren (per project). Zo kunt u per project of taak zien welke medewerker welke uren gemaakt heeft. In de activiteitenregistratie kunt u ook kijken naar de inkloktijden en de verantwoorde uren, om zo eventuele afwijkingen te zien.

Kostenplaatregistratie

Met kostenplaatsregistratie heeft u inzicht in gewerkte uren per kostenplaats. U kunt deze kostenplaatsen zelf indelen, bijvoorbeeld naar bepaalde afdelingen of ruimtes. Medewerkers boeken hun gewerkte uren via een badge of ze registreren het in PersonalTime.

Orderregistratie

Dankzij orderregistratie kunt u de gemaakte uren per order inzichtelijk maken. Op deze manier kan zien hoeveel uren er besteed zijn aan een specifieke order. Leidinggevenden kunnen achteraf correcties uitvoeren en de uren rapporteren.

Projectregistratie

Projectregistratie biedt inzicht in gewerkte uren aan projecten. Zo kunt u bijhouden of doelstellingen worden behaald. Ook ziet u zo of er niet teveel uren in een bepaald project worden gestoken.

Atrea

Wilt u de arbeidstijdenwet ook nastreven door het accuraat bijhouden van de gewerkte uren? Lees hier dan meer of twijfel niet om contact met ons op te nemen!

One thought on “Arbeidstijdenwet: hoe leef ik die efficiënt na?

Comments are closed.