Vragen aan sales? 033 450 50 75

Meer werkgevers zeggen prioriteit te geven aan thema’s in het personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat staat in het rapport Arbeidsmarkt in kaart van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Dit heeft alles te maken met de florerende economie. Rond 2013/’14 verminderde de aandacht voor onderwerpen als de balans tussen arbeid, scholing en zorg. De laatste jaren is er dus weer een opleving zien.

Toch nemen werkgevers niet altijd concrete maatregelen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat dit met name komt doordat werkgevers simpelweg niet weten welke maatregelen ze moeten nemen. In dit artikel leest u daarom welke maatregelen helpen bij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Grote invloed economisch klimaat op aandacht voor duurzame inzetbaarheid medewerkers

Een gunstige economische situatie is vaak een aanleiding voor werkgevers om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Daarom is het aantal werkgevers die hier verantwoordelijkheid voor nemen dan ook toegenomen in de periode 2011-2017.

Maar de gunstige economische situatie zorgt ook voor knelpunten. Het beheersen van de werkdruk is één van de aspecten waar werkgevers het meest mee worstelen. Ongeveer 60% van de werkgevers ervaart dit als een knelpunt in het personeelsbeleid. Dit hangt nauw samen met de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom is het aantrekken van nieuw personeel in goede economische tijden niet altijd eenvoudig.

Maatregelen voor duurzame inzetbaarheid medewerkers

1. Tijdregistratie

Het is vaak het geval dat het handmatig bijhouden van uren resulteert in een rommelige administratie. Hierdoor hebben medewerkers geen duidelijk inzicht in uren en activiteiten. Dit leidt al snel tot verwarring en ontevreden medewerkers. Daarom is het transparant bijhouden en weergeven van gewerkte uren en activiteiten, essentieel voor zowel de medewerker als werkgever.

Hiervoor kunnen twee “tools” ingezet worden: tijdregistratie en activiteitenregistratie. Met tijdregistratie kunnen alle gemaakte uren, overwerk en absenties eenvoudig worden bijgehouden. Dit creëert een actueel overzicht voor alle medewerkers van de organisatie en inzicht voor het management en HRM. Zo geeft activiteitenregistratie inzicht in gewerkte uren op projecten, orders en kostenplaatsen.

2. Maak een strategische personeelsplanning

Het strategisch plannen van de medewerkers zorgt ervoor dat organisaties op tijd kunnen anticiperen op veranderingen. Zo komt het minder snel voor dat er zich situaties voordoen met onderbezetting en de daarbij behorende hoge werkdruk. Dit zal positief bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hier vindt u tips voor het inrichten van de strategische personeelsplanning. Ook leest u over alle voordelen van een strategische personeelsplanning.

3. Voer een bezettingsplanning

Het is belangrijk om een dagelijkse bezettingsplanning op te stellen. daardoor weten medewerkers waar zij aan toe zijn en dat geeft rust. Met Atrea brengt u eenvoudig wijzigingen aan in dagroosters van medewerkers. Deze leveren samen met de absenties zoals vakanties, buitengewoon verlof en ziekteverzuim de actuele bezettingsplanning op. Daardoor heeft u real-time inzicht in beschikbare uren en de aan- en afwezigheid van medewerkers tijdens een dag of periode.

4. Implementeer afwezigheidsregistratie

Het is natuurlijk van belang om inzicht te hebben in de af- en aanwezigheid van de medewerkers. Als iemand veel overuren maakt of juist vaak afwezig is, geeft afwezigheidsregistratie u inzicht in de gewerkte uren, overuren en absenties van medewerkers. Zo kunt u tijdig bijsturen.

5. Accepteer thuiswerken & flexibele werktijden

Het toestaan van thuiswerken kan sterk bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bijna de helft (45%) van de organisaties heeft thuiswerkers. Mobiele tijdregistratie met de Atrea app kan thuiswerken faciliteren. Zo kunnen medewerkers via een mobiele app bijvoorbeeld bijhouden hoeveel uur ze gewerkt hebben. Maar de app biedt nog veel meer mogelijkheden.

Dit is een knop waarmee u op de downloadpagina van het whitepaper combineer tijdregistratie terecht komt.

Atrea

Bent u benieuwd hoe u efficiënt omgaat met duurzame inzetbaarheid? We adviseren u graag persoonlijk over de mogelijkheden. Twijfel niet om contact met ons op te nemen.